alde varmesystem

alde varmesystem for campingvogn

Vinterlagring

Husk å tømme alt vann fra varmtvannsberederen via tømmeventilen på kjelen. Les bruksanvisning hvis du er usikker. Husk å åpne kranene for ferskvann og sjekk at alt ferskvann er tappet ut.

Sjekk at du har nok frostvæske i glykolen slik at varmesystemet tåler vintertemperaturen.

Selv om varmtvannsberederen er tømt kan du bruke varmesystemet som normalt.

Vintercamping

På kalde vintre hvis du ikke får nok varme med kun strøm, må du bruke gass i tillegg. Strøm kan gi 3kW, mens gass kan gi 5,5kW, totalt 8,5kW.

Ved vintercamping bør man bruke gassflasker av metall (stål eller aluminium) og ikke kompositt.

Propan gass virker til -42°C, mens butan virker fra +5°C.

Glykol

Ikke etterfyll med vanlig vann i ekspansjonskaret. Bruk kun destillert vann hvis du bruker konsentrert glykol. Alde varmesystem er et åpent system med lufting i ekspansjonskar.

Hva er riktig nivå i ekspansjonskaret? Når væsken er kald, skal det i anlegg med normal størrelse være 1cm over MIN (minimum). I store anlegg, bør nivået være nærmere MIN.

Bruk long life glykol G13, alternativt G12++. Hvis du kjøper konsentrert bruk 50:50 blanding av etylenglykol og destillert vann.

Avhengig av kvaliteten på glykol bør den skiftes hvert 2. til 5. år. Glykol fungerer som smøring og anti-korrosjon.

ALDE Compact 3000, 3010, 3020 HE

Hvordan få varmt vann på sommeren uten at varmen sirkulerer?

Still ønsket romtemperatur til ca 5°C under omgivelsestemperatur. Da vil væsken sirkulere fordi sirkulasjonspumpen står stille. På betjeningspanelet under symbolet for pumpedrift skal THERM være grønn (aktiv).   

Hvorfor får jeg lite varmt vann? Betjeningspanelet er satt til konstant drift av sirkulasjonspumpen.

Kan jeg bruke digitalt kontrollpanel med Alde Compact 3000? Nei

Kan jeg bytte ut LCD-kontrollpanelet på Alde Compact 3010 med touch-panel? Ja

Hvor stor el-patron har jeg? Les på typeskilt på kjelen for å se maksimal effekt.

Hvor mye strøm trekker Alde Compact 3010 fra 12V? Forbrenningsviften ca. 0,4A og sirkulasjonspumpen ca. 0,2A.

Ved gassdrift trekker varmesystemet 0-0,6A og ved el-kolbe 0-0,2A. Kjelen trekker 1A i 3 sekund ved oppstart på 12V,  ved 230V trekker den 4,5A / 1kW på 1, 9A / 2,1kW på 2 og 14A / 3,2kW på 3.

Gassforbruk? Mellom 245 og 405 g/t propan. Hvis koblet til 230V vil den bruke el-kolbe først, så gass (hvis aktivert på kontrollpanelet).

Handlekurv