boltsirkel

boltmønster / boltsirkel

Antall hull i felgen er vanligvis 4 eller 5 (også kalt 4-bolters eller 5-bolters felg). 

For 4-hulls felg måler man avstand diagonalt, senter til senter, mens man for 5-hulls felg må man prøve å måle selve boltsirkelen (vanligvis forhøyning på felgen). Se blå strek/ sirkel på tegning. De 2 vanligste størrelsene er 4×100 og 5×112. 

4/57/100 betyr 4 hull/ bolter, 57 mm navhull og 100mm mellom boltene diagonalt eller PCD (diameter på boltsirkelen).

5/67/112 betyr 5 hull/ bolter, 66,5 mm navhull og 112mm PCD (diameter på boltsirkelen).

Hullet i midten av felgen kalles navhull, senterhull eller CB – Center Bore. Navhullet må være større enn navkopp/  navkapsel/ akseltapp. Se rød strek/ sirkel på tegning.

Ifor Williams har egne dimensjoner på boltmønster (4×95,3 og 5×114,3), innpress (ET0 til ET25,4) og navhull (139,7 mm og 165,1 mm)

boltsirkel

boltmønster / boltsirkel

Antall hull i felgen er vanligvis 4 eller 5 (også kalt 4-bolters eller 5-bolters felg). 

For 4-hulls felg måler man avstand diagonalt, senter til senter, mens man for 5-hulls felg må man prøve å måle selve boltsirkelen (vanligvis forhøyning på felgen). Se blå strek/ sirkel på tegning. De 2 vanligste størrelsene er 4×100 og 5×112. 

4/57/100 betyr 4 hull/ bolter, 57 mm navhull og 100mm mellom boltene diagonalt eller PCD (diameter på boltsirkelen).

5/67/112 betyr 5 hull/ bolter, 66,5 mm navhull og 112mm PCD (diameter på boltsirkelen).

Hullet i midten av felgen kalles navhull, senterhull eller CB – Center Bore. Navhullet må være større enn navkopp/  navkapsel/ akseltapp. Se rød strek/ sirkel på tegning.

Ifor Williams har egne dimensjoner på boltmønster (4×95,3 og 5×114,3), innpress (ET0 til ET25,4) og navhull (139,7 mm og 165,1 mm)

Handlekurv